Thông số kỹ thuật Thiết Bị Khử Tĩnh Có Quạt Nhỏ Gọn Sê-ri SJ-LF

Thiết bị chính

Mẫu

SJ-L005F

hình ảnh

Phương pháp ứng dụng điện áp

Phương pháp AC tần số cao

Điện áp áp dụng

3 kVAC

Cân bằng ion

±10 V *1

Khoảng cách lắp đặt

50 mm trở lên

Tốc độ không khí tối đa

7 m/s *1

Luồng không khí tối đa

0,16 m3/phút

Nồng độ Ozone

0,05 ppm trở xuống *1

Ngõ vào điều khiển

Ngõ vào dừng khử tĩnh điện

Có thể chuyển đổi giữa "ngõ vào không điện áp" và "ngõ vào điện áp" *2*3
Đối với ngõ vào không điện áp: Điện áp khi BẬT từ 2 V trở xuống, dòng điện khi TẮT từ 0,1 mA trở xuống, dòng điện khi BẬT từ 2 mA trở xuống (đoản mạch)
Đối với ngõ vào điện áp: Định mức ngõ vào tối đa 30 V , điện áp khi BẬT từ 18 V trở lên, dòng điện khi TẮT từ 0,1 mA trở xuống, dòng điện khi BẬT từ 1 mA trở xuống (đối với 30 V)

Ngõ ra điều khiển

Cảnh báo (N.C.) /Cảnh báo mức ion (N.O.)

Ngõ ra cực góp: 30 V DC trở xuống
Tối đa 50 mA trở xuống, Điện áp dư 1 V trở xuống
Có thể chuyển đổi giữa cài đặt NPN/PNP *2*3

Nguồn điện cung cấp

Điện áp nguồn

24 V DC ±10 % (bao gồm độ gợn) hoặc 12 V DC
(bộ nguồn AC chuyên dụng OP-88020/87722 *4)

Công suất tiêu thụ

310 mA trở xuống (đối với 24 V DC)
600 mA trở xuống (đối với 12 V DC)

Khả năng chống chịu với môi trường

Nhiệt độ môi trường xung quanh

0 đến +50 °C (Khi sử dụng OP-87722, 0 đến +40 °C)

Độ ẩm môi trường xung quanh

35 đến 65 % RH (giả sử không ngưng tụ)

Loại quá áp

I

Mức độ ô nhiễm

2

Khối lượng

Xấp xỉ 100 g (trọng lượng thiết bị chính)

*1 Kết quả đo được thực hiện với khoảng cách lắp đặt là 100 mm , lưu lượng khí tối đa và không có máy lọc khí. (Các giá trị đại diện)
*2 Không thể sử dụng khi nguồn điện là bộ nguồn AC
*3 “Ngõ vào dừng khử tĩnh điện” và “ngõ ra cảnh báo mức ion” được phân bổ vào đường màu trắng bằng cách sử dụng công tắc cài đặt.
*4 Ngõ vào định mức từ 100 đến 240 V AC , 50/60 Hz

Các trang chính