Bộ khử tĩnh điện có lớp chắn không khí sạch tốc độ cực cao

Sê-ri SJ-GL

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Bộ trao đổi ion cảm ứng tốc độ cực cao - Loại ghép - Sê-ri SJ-E

Thiết bị chính loại thanh 1800 mm SJ-GL180

SJ-GL180 - Thiết bị chính loại thanh 1800 mm

  • Khắc CE

Các mẫu khác