Bộ khử tĩnh điện có lớp chắn không khí sạch tốc độ cực cao

Sê-ri SJ-GL