Bộ khử tĩnh điện có lớp chắn không khí sạch tốc độ cao

Sê-ri SJ-G

Dây cáp nguồn ngõ vào/ra 10 chân 2 m SJ-C2U

SJ-C2U - Dây cáp nguồn ngõ vào/ra 10 chân 2 m

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Hướng dẫn sử dụng

Dữ liệu CAD

Xem 360° (3D PDF)

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác