Bộ khử tĩnh điện có lớp chắn không khí sạch tốc độ cao

Sê-ri SJ-G

Hộp rơ le ghép nối OP-42215

OP-42215 - Hộp rơ le ghép nối

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác