Bộ khử tĩnh điện có lớp chắn không khí sạch tốc độ cao

Sê-ri SJ-G