Quạt gió khử tĩnh điện tốc độ cao

Sê-ri SJ-F020

Cáp mở rộng 3 m cho SJ-M100/200/300/400、SJ-F100 SJ-C3

SJ-C3 - Cáp mở rộng 3 m cho SJ-M100/200/300/400、SJ-F100

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác