Cáp Ethernet M12/M12 2 m OP-88651

OP-88651 - Cáp Ethernet M12/M12 2 m

Phần mềm

  • Khắc CE

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88651

Loại

Cáp Ethernet M12/M12

Chiều dài

2 m

Khối lượng

Xấp xỉ 160 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác