Cáp Ethernet M12/M12 2 m OP-88651

OP-88651 - Cáp Ethernet M12/M12 2 m

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Hướng dẫn sử dụng

Dữ liệu CAD

Xem 360° (3D PDF)

Phần mềm

  • Khắc CE

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88651

Loại

Cáp Ethernet M12/M12

Chiều dài

2 m

Khối lượng

Xấp xỉ 160 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác