Bộ lọc phân cực cho khối chiếu sáng tạo ảnh AI (Màu) OP-88644

OP-88644 - Bộ lọc phân cực cho khối chiếu sáng tạo ảnh AI (Màu)

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88644

Loại

Bộ lọc phân cực cho khối chiếu sáng tạo ảnh AI (Màu)

Khối lượng

Xấp xỉ 23 g

Các mẫu khác