Cảm biến thị giác Sê-ri IV

Sê-ri IV - Cảm biến thị giác

Các ứng dụng phức tạp mà trước đây cần nhiều cảm biến quang điện hoặc cảm biến tiệm cận thông thường giờ đây có thể được giải quyết một cách dễ dàng và với chi phí thấp chỉ bằng một cảm biến thị giác Sê-ri IV.

Các đặc điểm nổi trội

  • Dễ sử dụng
  • Phát hiện ổn định
  • Giá thành hợp lý
  • Tiện ích tăng cường

ĐỀ NGHỊ

Sản phẩm thay thế

Để ổn định. Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ mọi thứ, Cài đặt tự động, lắp đặt linh hoạt.

Sê-ri IV3 - Cảm biến hình ảnh với AI tích hợp

  • Tạo ảnh và phát hiện dựa trên AI để dễ dàng sử dụng
  • Giải pháp phát hiện sự hiện diện tất cả trong một
  • Cảm biến hình ảnh thông minh và mẫu nhỏ gọn để sử dụng ở mọi nơi

Tải Catalogue về Sê-ri IV3 Cảm biến hình ảnh với AI tích hợp Catalo