Bộ cảm biến đo cảm điện

Sê-ri EX-200

Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Tốc độ cao, Độ chính xác cao - Sê-ri EX-V