Lịch sử tìm kiếm
  Sê-ri ( kết quả tìm kiếm)
   Models ( kết quả tìm kiếm)
    Từ khóa
     1. Trang chủ
     2. Các sản phẩm
     3. Bộ cảm biến
     4. Cảm biến tiệm cận
     5. Bộ cảm biến tiệm cận có Bộ khuếch đại độc lập
     6. Thông số kỹ thuật

     Bộ cảm biến tiệm cận có Bộ khuếch đại độc lập

     Sê-ri ES

     Chọn ngôn ngữ

     Mẫu

     EH-302

     EH-303A

     EH-305

     EH-308

     EH-110

     EH-114

     Loại

     tiêu chuẩn , Được bảo vệ bằng vỏ bọc , Trụ tròn

     tiêu chuẩn , Được bảo vệ bằng vỏ bọc , Dạng ren (sợi quang hình ren)

     Vật thể có thể phát hiện được

     Kim loại đen (Xem đặc tính kim loại màu)

     Mục tiêu chuẩn (Sắt, t=1 mm)

     5 x 5 mm

     10 x 10 mm

     15 x 15 mm

     Tầm phát hiện ổn định

     0 đến 0,6 mm

     0 đến 0,8 mm

     0 đến 1 mm

     0 đến 2 mm

     0 đến 5 mm

     Khoảng cách phát hiện lớn nhất

     1,2 mm

     2 mm

     3 mm

     5 mm

     8 mm

     Tính trễ

     0,04 mm

     0,05 mm

     0,04 mm

     0,05 mm

     Khả năng lặp lại

     0,002 mm

     0,005 mm

     Biến đổi nhiệt độ

     Tối đa ±10% (EH-302/605: -10 đến +20%) khoảng cách phát hiện ở 23°C, trong phạm vi -10 đến +60°C
     (EH-910: -10 đến +15% trong phạm vi 0 đến 60°C)

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc

     IP67

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -10 đến +60 °C (Không đóng băng)

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Khối lượng

     Xấp xỉ 29 g (Gồm bu lông và dây cáp 3 m)

     Xấp xỉ 38 g (Gồm bu lông và dây cáp 3 m)

     Xấp xỉ 45 g (Gồm bu lông và dây cáp 3 m)

     Xấp xỉ 47 g (Gồm bu lông và dây cáp 3 m)

     Xấp xỉ 55 g (Gồm bu lông và dây cáp 3 m)

     Xấp xỉ 62 g (Gồm bu lông và dây cáp 3 m)

     Mẫu

     EH-605

     EH-614A

     EH-108

     EH-910

     Loại

     tiêu chuẩn , Được bảo vệ bằng vỏ bọc , SIÊU mỏng

     Chống chịu dầu , Được bảo vệ bằng vỏ bọc , Dạng ren (sợi quang hình ren)

     dung môi kháng , Được bảo vệ bằng vỏ bọc , Trụ tròn

     Vật thể có thể phát hiện được

     Kim loại đen (Xem đặc tính kim loại màu)

     Mục tiêu chuẩn (Sắt, t=1 mm)

     5 x 5 mm

     15 x 15 mm

     10 x 10 mm

     Tầm phát hiện ổn định

     0 đến 1 mm

     0 đến 5 mm

     0 đến 1,5 mm

     0 đến 2 mm

     Khoảng cách phát hiện lớn nhất

     3 mm

     8 mm

     2,5 mm

     4,5 mm

     Tính trễ

     0,05 mm

     0,07 mm

     0,06 mm

     Khả năng lặp lại

     0,002 mm

     0,005 mm

     Biến đổi nhiệt độ

     Tối đa ±10% (EH-302/605: -10 đến +20%) khoảng cách phát hiện ở 23°C, trong phạm vi -10 đến +60°C
     (EH-910: -10 đến +15% trong phạm vi 0 đến 60°C)

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc

     IP67

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -10 đến +60 °C (Không đóng băng)

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Khối lượng

     Xấp xỉ 30 g (Gồm bu lông và dây cáp 3 m)

     Xấp xỉ 57 g (Gồm bu lông và dây cáp 3 m)

     Xấp xỉ 51 g (Gồm bu lông và dây cáp 3 m)

     Xấp xỉ 53 g (Gồm bu lông và dây cáp 3 m)

     Mẫu

     EH-305S

     EH-308S

     EH-110S

     Loại

     ống dây xoắn , Được bảo vệ bằng vỏ bọc , Trụ tròn

     ống dây xoắn , Được bảo vệ bằng vỏ bọc , Dạng ren (sợi quang hình ren)

     Vật thể có thể phát hiện được

     Kim loại đen (Xem đặc tính kim loại màu)

     Mục tiêu chuẩn (Sắt, t=1 mm)

     5 x 5 mm

     10 x 10 mm

     Tầm phát hiện ổn định

     0 đến 1 mm

     0 đến 2 mm

     Khoảng cách phát hiện lớn nhất

     3 mm

     5 mm

     Tính trễ

     0,05 mm

     0,04 mm

     Khả năng lặp lại

     0,002 mm

     0,005 mm

     Biến đổi nhiệt độ

     Tối đa ±10% (EH-402: Tối đa +30%, -10%.) của khoảng cách phát hiện ở 23°C trong khoảng -10 đến +60°C

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc

     IP67

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -10 đến +60 °C (Không đóng băng)

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Khối lượng

     Xấp xỉ 76 g (Gồm bu lông và dây cáp 3 m)

     Xấp xỉ 88 g (Gồm bu lông và dây cáp 3 m)

     Xấp xỉ 100 g (Gồm bu lông và dây cáp 3 m)

     Mẫu

     EH-402

     EH-416

     EH-422

     EH-430

     EH-440

     EH-290

     Loại

     tiêu chuẩn , Không được bảo vệ bằng vỏ bọc , Trụ tròn

     tiêu chuẩn , Không được bảo vệ bằng vỏ bọc , Hình trụ và dạng ren

     tiêu chuẩn , Không được bảo vệ bằng vỏ bọc , Trụ tròn

     Vật thể có thể phát hiện được

     Kim loại đen (Xem đặc tính kim loại màu)

     Mục tiêu chuẩn (Sắt, t=1 mm)

     10 x 10 mm

     20 x 20 mm

     25 x 25 mm

     30 x 30 mm

     40 x 40 mm

     150 x 150 mm

     Tầm phát hiện ổn định

     0 đến 3 mm

     0 đến 6 mm

     0 đến 9 mm

     0 đến 12 mm

     0 đến 18 mm

     0 đến 35 mm

     Khoảng cách phát hiện lớn nhất

     7 mm

     13 mm

     18 mm

     25 mm

     36 mm

     70 mm

     Tính trễ

     0,04 mm

     0,05 mm

     0,06 mm

     0,08 mm

     0,1 mm

     0,2 mm

     Khả năng lặp lại

     0,002 mm

     0,012 mm

     0,02 mm

     0,025 mm

     0,037 mm

     0,075 mm

     Biến đổi nhiệt độ

     Tối đa ±10% (EH-402: Tối đa +30%, -10%.) của khoảng cách phát hiện ở 23°C trong khoảng -10 đến +60°C

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc

     IP67

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -10 đến +60 °C (Không đóng băng)

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Khối lượng

     Xấp xỉ 28 g (Gồm bu lông và dây cáp 3 m)

     Xấp xỉ 72 g (Gồm bu lông và dây cáp 3 m)

     Xấp xỉ 175 g (Gồm bu lông và dây cáp 3 m)

     Xấp xỉ 225 g (Gồm bu lông và dây cáp 3 m)

     Xấp xỉ 280 g (Gồm bu lông và dây cáp 3 m)

     Xấp xỉ 650 g (Gồm bu lông và dây cáp 3 m)

     Mẫu

     ES-M1

     ES-M2

     ES-M1P

     ES-M2P

     Loại

     Hệ thống mở rộng 1 dây (One-line)

     Hình dạng

     Thiết bị chính

     Khối mở rộng

     Thiết bị chính

     Khối mở rộng

     Chế độ vận hành

     Công tắc chọn Thường Mở/Thường Đóng

     Chức năng định thời gian

     Trễ 10 ms/Công tắc TẮT bộ định thời gian*1

     Loại ngõ ra

     NPN

     PNP

     Ngõ ra

     Ngõ ra điều khiển

     NPN cực thu để hở cực đại 100 mA (NPN: 40 V), Điện áp dư tối đa 1 V

     -

     PNP cực thu để hở cực đại 100 mA (PNP:26.4 V), Điện áp dư tối đa 1 V

     -

     Ngõ ra đèn báo ngắt kết nối

     NPN cực thu để hở cực đại 100 mA
     (NPN: 40 V),
     điện áp dư 1 V hoặc nhỏ hơn*2

     *2

     PNP cực thu để hở cực đại 100 mA
     (PNP: 26,4 V),
     điện áp dư 1 V hoặc nhỏ hơn*2

     *2

     Thời gian đáp ứng

     Tối đa 1 ms

     Biến đổi nhiệt độ

     Trong khoảng ±8% khoảng cách phát hiện ở 23°C khi trong vùng nhiệt độ từ 0 đến 50°C

     Điều chỉnh độ nhạy

     Cực đại 25 mA

     Mạch bảo vệ

     Bảo vệ kết nối ngược, bảo vệ quá dòng ngõ ra, bảo vệ xung điện ngõ ra

     Định mức

     Điện áp nguồn

     12 đến 24 VDC, độ gợn (P-P) từ 10% trở xuống

     Dòng điện/Công suất tiêu thụ

     Cực đại 25 mA

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     0 đến +50 °C*3

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Khối lượng

     Xấp xỉ 65 g (gồm bu lông và dây cáp 2 m)

     Xấp xỉ 35 g (gồm bu lông và dây cáp 2 m)

     Xấp xỉ 65 g (gồm bu lông và dây cáp 2 m)

     Xấp xỉ 35 g (gồm bu lông và dây cáp 2 m)

     *1 Trong quá trình cấu hình hoạt động Thường Mở, bộ định thời gian tắt trễ là 10 ms. Trong quá trình cấu hình hoạt động Thường Đóng, bộ định thời gian bật trễ là 10 ms.
     *2 Ngõ ra cảnh báo ngắt kết nối không có trên ES-M2.
     *3 Nhiệt độ môi trường xung quanh thay đổi theo các điều kiện sau khi thêm khối mở rộng vào. Khi thêm các khối mở rộng, luôn luôn gắn chúng vào thanh ngang DIN (tấm kim loại) và cài đặt dòng ngõ ra 20 mA hoặc thấp hơn.
     1 đến 10 khối mở rộng: 0 đến +50 °C
     11 đến 16 Khối mở rộng: 0 đến +45 °C

     Mẫu

     ES-32DC

     ES-X38

     Loại

     DC

     Chế độ vận hành

     Thường mở/Thường đóng (Công tắc chọn)

     Đèn báo

     Ngõ ra: Đèn LED màu đỏ

     Ngõ ra

     Ngõ ra điều khiển

     NPN: Cực đại 200 mA (40 V)
     Điện áp dư:
     Tối đa 1 V

     NPN: Cực đại 100 mA (40 V)
     Điện áp dư:
     Tối đa 1 V

     Ngõ ra đèn báo ngắt kết nối

     NPN: Cực đại 100 mA (40 V) . Điện áp dư: Tối đa 1 V

     Dòng rò ( Thời điểm TẮT)

     Thời gian đáp ứng

     Tối đa 1 ms

     Biến đổi nhiệt độ

     ±8% khoảng cách phát hiện ở 23°C trong khoảng 0 đến 50°C

     Điều chỉnh độ nhạy

     Tụ tinh chỉnh 15 vòng

     Định mức

     Điện áp nguồn

     10 đến 28 VDC, độ gợn (P-P) từ 10% trở xuống

     12 đến 24 VDC, độ gợn (P-P) từ 10% trở xuống

     Dòng điện/Công suất tiêu thụ

     Cực đại 18 mA

     Cực đại 25 mA

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     0 đến +50 °C

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Khối lượng

     Xấp xỉ 48 g

     Xấp xỉ 67 g (Gồm dây cáp 2 m)

     • Trade Shows and Exhibitions
     • eNews Subscribe

     Đầu trang

     KEYENCE VIETNAM CO., LTD. Tầng 19, Tháp 1, Capital Place, Số 29 Đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
     Phone: +84-24-3772-5555
     E-mail: info@keyence.com.vn
     Tuyển dụng: Cơ hội nghề nghiệp

     Bộ cảm biến