Bộ cảm biến định vị có độ chính xác cao

Sê-ri EG

Catalogue Tải Catalogue về

Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Tốc độ cao, Độ chính xác cao - Sê-ri EX-V

Loại SH-816 10 m SH-816(10M)

SH-816(10M) - Loại SH-816 10 m

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Các mẫu khác