Bộ cảm biến độ dịch chuyển loại tiếp xúc

Sê-ri AT

Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Công tắc dành cho AT2-51 OP-98751

OP-98751 - Công tắc dành cho AT2-51

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Các mẫu khác