Bộ cảm biến quang điện Loại bộ khuếch đại độc lập

Sê-ri PS

Catalogue Tải Catalogue về

Models Bộ cảm biến quang điện Loại bộ khuếch đại độc lập Sê-ri PS

Sản phẩm

PS-26 - Khối khuếch đại, loại AC Ngưng

PS-26

Khối khuếch đại, loại AC

PS-X28 - Khối khuếch đại, loại DC, NPN Ngưng

PS-X28

Khối khuếch đại, loại DC, NPN

PS2-61 - Khối khuếch đại, loại DC, NPN Ngưng

PS2-61

Khối khuếch đại, loại DC, NPN

PS2-61P - Khối khuếch đại, loại DC, PNP Ngưng

PS2-61P

Khối khuếch đại, loại DC, PNP

PS-05 - Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Trụ tròn

PS-05

Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Trụ tròn

PS-201 - Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khoảng cách dài

PS-201

Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khoảng cách dài

PS-201C - Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khoảng cách dài

PS-201C

Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khoảng cách dài

PS-202 - Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khe tích hợp

PS-202

Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khe tích hợp

PS-205 - Đầu cảm biến phản xạ, loại chống chịu với môi trường, Khoảng cách dài

PS-205

Đầu cảm biến phản xạ, loại chống chịu với môi trường, Khoảng cách dài

PS-206 - Đầu cảm biến phản xạ, loại chống chịu với môi trường, Vùng quan sát hẹp

PS-206

Đầu cảm biến phản xạ, loại chống chịu với môi trường, Vùng quan sát hẹp

PS-45 - Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài

PS-45

Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài

PS-46 - Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Mỏng

PS-46

Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Mỏng

PS-47 - Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Vệt tia nhỏ

PS-47

Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Vệt tia nhỏ

PS-47C - Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Vệt tia nhỏ

PS-47C

Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Vệt tia nhỏ

PS-48 - Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Trụ tròn

PS-48

Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Trụ tròn

PS-49 - Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài

PS-49

Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài

PS-49C - Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài

PS-49C

Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài

PS-52 - Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng

PS-52

Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng

PS-52C - Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng

PS-52C

Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng

PS-55 - Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng

PS-55

Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng

PS-55C - Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng

PS-55C

Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng

PS-56 - Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng

PS-56

Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng

PS-58 - Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Trụ tròn

PS-58

Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Trụ tròn