Bộ cảm biến quang điện Loại bộ khuếch đại độc lập

Sê-ri PS

Catalogue Tải Catalogue về

Bộ cảm biến quang điện Loại bộ khuếch đại độc lập Sê-ri PS

Sê-ri PS - Bộ cảm biến quang điện Loại bộ khuếch đại độc lập

Cảm biến quang điện có bộ khuếch đại riêng biệt với phần đầu có thể thay đổi

ĐỀ NGHỊ

Sản phẩm thay thế

Khả năng chống chịu với môi trường cao & khả năng mở rộng cáp làm tăng khả năng cài đặt linh hoạt

Sê-ri PS-N - Bộ cảm biến quang điện Loại bộ khuếch đại độc lập

  • Thiết lập độ nhạy và tiêu chuẩn hóa hiển thị vô cùng dễ dàng chỉ bằng cách nhấn nút
  • Cáp dây điện cho phép nối lại
  • Các tùy chọn đầu cảm biến đa dạng

Tải Catalogue về Sê-ri PS-N Bộ cảm biến quang điện Loại bộ khuếch đại độc lập Catalo