Bộ cảm biến quang điện Loại bộ khuếch đại độc lập

Sê-ri PS-T

Catalogue Tải Catalogue về

Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khoảng cách dài PS-201

PS-201 - Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khoảng cách dài

  • Khắc CE

Thông số kỹ thuật

Mẫu

PS-201

Loại

Loại thu phát độc lập Chịu tác động môi trường Khoảng cách phát hiện
dài

ngoại trừ Sê-ri PS-N Khoảng cách
phát hiện
(mm)

TURBO

4.000 mm*1

FINE

2.000 mm*1

Nguồn sáng

Đèn LED hồng ngoại

Đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được

ø0,8 mm
Mờ đục*2

Đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được

TURBO

ø1,2 mm
Mờ đục*2

FINE

ø0,8 mm
Mờ đục*2

Sê-ri PS-N Khoảng cách
phát hiện
(mm)

MEGA

3600 (6000)*3

ULTRA

2800 (5000)*3

SUPER

2200 (4200)*3

TURBO

2000 (4000)*3

Khả năng chống chịu với môi trường

Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc

IP67

Ánh sáng môi trường xung quanh

Đèn bóng tròn: Tối đa 4,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 12,000 lux

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-10 đến +60 °C (Không đóng băng)

Độ ẩm môi trường xung quanh

35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

Khối lượng

Xấp xỉ 40 g (Bao gồm dây cáp)

*1 Đối với các mẫu không có đặc điểm kỹ thuật, chỉ sử dụng chế độ FINE.
*2 Với cảm biến thu phát độc lập, đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được là chỉ kích thước của đối tượng có thể phát hiện từ khoảng cách phát hiện tối đa.
*3 Phụ thuộc vào chế độ, thời gian đáp ứng có thể khác nhau ngay cả với khoảng cách phát hiện giống nhau. Khoảng cách phát hiện trong dấu ngoặc đơn à giá trị khi kích hoạt chế độ phát hiện khoảng cách dài với một
dây cáp đầu cảm biến 5 m.

Các mẫu khác