Bộ cảm biến quang điện Loại bộ khuếch đại độc lập

Sê-ri PS-T

Sản phẩm này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Bộ cảm biến quang điện Loại bộ khuếch đại độc lập - Sê-ri PS-N

Bộ cảm biến quang điện Loại bộ khuếch đại độc lập Sê-ri PS-T

Sê-ri PS-T - Bộ cảm biến quang điện Loại bộ khuếch đại độc lập

Cảm biến quang điện có bộ khuếch đại riêng biệt với các đầu cảm biến khác nhau từ loại mỏng nhỏ gọn đến loại chống chịu chất hóa học.

ĐỀ NGHỊ

Sản phẩm thay thế

Khả năng chống chịu với môi trường cao & khả năng mở rộng cáp làm tăng khả năng cài đặt linh hoạt

Sê-ri PS-N - Bộ cảm biến quang điện Loại bộ khuếch đại độc lập

  • Thiết lập độ nhạy và tiêu chuẩn hóa hiển thị vô cùng dễ dàng chỉ bằng cách nhấn nút
  • Cáp dây điện cho phép nối lại
  • Các tùy chọn đầu cảm biến đa dạng

Tải Catalogue về Sê-ri PS-N Bộ cảm biến quang điện Loại bộ khuếch đại độc lập Catalo