Lịch sử tìm kiếm
  Sê-ri ( kết quả tìm kiếm)
   Models ( kết quả tìm kiếm)
    Từ khóa
     1. Trang chủ
     2. Các sản phẩm
     3. Bộ cảm biến
     4. Bộ cảm biến quang điện
     5. Bộ cảm biến quang điện Loại bộ khuếch đại độc lập
     6. Thông số kỹ thuật

     Bộ cảm biến quang điện Loại bộ khuếch đại độc lập

     Sê-ri PS-N

     Chọn ngôn ngữ

     Mẫu

     PS-55

     PS-55C

     PS-05

     PS-58

     PS-52

     PS-52C

     PS-56

     Loại

     Loại thu phát độc lập Đa công dụng Khoảng cách phát hiện
     dài

     Loại thu phát độc lập Đa công dụng Định vị tùy ý

     Loại thu phát độc lập Đa công dụng Trụ tròn

     Loại thu phát độc lập Đa công dụng Mỏng

     ngoại trừ Sê-ri PS-N Khoảng cách
     phát hiện
     (mm)

     TURBO

     4.000 mm*1

     600 mm*1

     FINE

     2.000 mm*1

     700 mm*1

     300 mm*1

     Nguồn sáng

     Đèn LED hồng ngoại

     Đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được

     ø1,0 mm
     Mờ đục*2

     ø0,5 mm
     Mờ đục*2

     ø0,3 mm
     Mờ đục*2

     Đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được

     TURBO

     ø2,0 mm
     Mờ đục*2

     ø0,3 mm
     Mờ đục*2

     FINE

     ø1,0 mm
     Mờ đục*2

     ø0,5 mm
     Mờ đục*2

     ø0,3 mm
     Mờ đục*2

     Sê-ri PS-N Khoảng cách
     phát hiện
     (mm)

     MEGA

     3600 (6000)*3

     3600 (6000)

     3600 (6000)*3

     1000*3

     1200 (1500)*3

     750 (900)*3

     ULTRA

     2800 (5000)*3

     2800 (5000)

     2800 (5000)*3

     900*3

     800 (1000)*3

     500 (600)*3

     SUPER

     2200 (4200)*3

     2200 (4200)

     2200 (4200)*3

     750*3

     400 (650)*3

     400 (450)*3

     TURBO

     2000 (4000)*3

     2000 (4000)

     2000 (4000)*3

     700*3

     300 (600)*3

     300 (400)*3

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc

     IP64

     IP67

     -

     Ánh sáng môi trường xung quanh

     Đèn bóng tròn: Tối đa 4,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 12,000 lux

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -10 đến +60 °C (Không đóng băng)

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Khối lượng

     Xấp xỉ 30 g (Bao gồm dây cáp)

     *1 Đối với các mẫu không có đặc điểm kỹ thuật, chỉ sử dụng chế độ FINE.
     *2 Với cảm biến thu phát độc lập, đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được là chỉ kích thước của đối tượng có thể phát hiện từ khoảng cách phát hiện tối đa.
     *3 Phụ thuộc vào chế độ, thời gian đáp ứng có thể khác nhau ngay cả với khoảng cách phát hiện giống nhau. Khoảng cách phát hiện trong dấu ngoặc đơn à giá trị khi kích hoạt chế độ phát hiện khoảng cách dài với một
     dây cáp đầu cảm biến 5 m.

     Mẫu

     PS-201

     PS-201C

     PS-202

     Loại

     Loại thu phát độc lập Chịu tác động môi trường Khoảng cách phát hiện
     dài

     Loại thu phát độc lập Chịu tác động môi trường Khe tích hợp

     ngoại trừ Sê-ri PS-N Khoảng cách
     phát hiện
     (mm)

     TURBO

     4.000 mm*1

     1.000 mm*1

     FINE

     2.000 mm*1

     500 mm*1

     Nguồn sáng

     Đèn LED hồng ngoại

     Đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được

     ø0,8 mm
     Mờ đục*2

     ø0,5 mm
     Mờ đục*2

     Đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được

     TURBO

     ø1,2 mm
     Mờ đục*2

     FINE

     ø0,8 mm
     Mờ đục*2

     Sê-ri PS-N Khoảng cách
     phát hiện
     (mm)

     MEGA

     3600 (6000)*3

     900 (1000)*3

     ULTRA

     2800 (5000)*3

     700 (900)*3

     SUPER

     2200 (4200)*3

     600 (800)*3

     TURBO

     2000 (4000)*3

     500 (750)*3

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc

     IP67

     Ánh sáng môi trường xung quanh

     Đèn bóng tròn: Tối đa 4,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 12,000 lux

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -10 đến +60 °C (Không đóng băng)

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Khối lượng

     Xấp xỉ 40 g (Bao gồm dây cáp)

     *1 Đối với các mẫu không có đặc điểm kỹ thuật, chỉ sử dụng chế độ FINE.
     *2 Với cảm biến thu phát độc lập, đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được là chỉ kích thước của đối tượng có thể phát hiện từ khoảng cách phát hiện tối đa.
     *3 Phụ thuộc vào chế độ, thời gian đáp ứng có thể khác nhau ngay cả với khoảng cách phát hiện giống nhau. Khoảng cách phát hiện trong dấu ngoặc đơn à giá trị khi kích hoạt chế độ phát hiện khoảng cách dài với một
     dây cáp đầu cảm biến 5 m.

     Mẫu

     PS-45

     PS-46

     PS-48

     PS-205

     PS-206

     Loại

     Phản xạ khuếch tán Đa công dụng Khoảng cách phát hiện
     dài

     Phản xạ khuếch tán Đa công dụng Mỏng

     Phản xạ khuếch tán Đa công dụng Trụ tròn

     Phản xạ khuếch tán Chịu tác động môi trường Khoảng cách phát hiện
     dài

     Phản xạ khuếch tán Chịu tác động môi trường Vệt tia hẹp

     ngoại trừ Sê-ri PS-N Khoảng cách
     phát hiện
     (mm)

     TURBO

     400 mm*1

     400 mm*1

     FINE

     200 mm*1

     100 mm*1

     25 mm*1

     200 mm*1

     70 mm*1

     Nguồn sáng

     Đèn LED hồng ngoại

     Đèn LED màu đỏ

     Vật thể có thể phát hiện được

     Trong suốt và mờ dục

     Đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được

     Đường kính vệt

     ø6 mm
     Tại khoảng cách phát
     hiện 70 mm

     Tính trễ (% khoảng cách phát hiện)

     Tối đa 15%

     Tối đa 10%

     Tối đa 20%

     Tối đa 15%

     Sê-ri PS-N Khoảng cách
     phát hiện
     (mm)

     MEGA

     600 (900)*2

     200 (250)*2

     75*2

     600 (900)*2

     250*2

     ULTRA

     400 (600)*2

     150 (200)*2

     45*2

     400 (600)*2

     180*2

     SUPER

     250 (450)*2

     120 (160)*2

     30*2

     250 (450)*2

     100*2

     TURBO

     200 (400)*2

     100 (140)*2

     25*2

     200 (400)*2

     70*2

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc

     IP64

     -

     IP67

     Ánh sáng môi trường xung quanh

     Đèn bóng tròn: Tối đa 4,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 12,000 lux

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -10 đến +60 °C (Không đóng băng)

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Khối lượng

     Xấp xỉ 30 g (Bao gồm dây cáp)

     Xấp xỉ 40 g (Bao gồm dây cáp)

     Xấp xỉ 60 g (Bao gồm dây cáp)

     *1 Đối với các mẫu không có đặc điểm kỹ thuật, chỉ sử dụng chế độ FINE.
     *2 Phụ thuộc vào chế độ, thời gian đáp ứng có thể khác nhau ngay cả với khoảng cách phát hiện giống nhau. Khoảng cách phát hiện trong dấu ngoặc đơn à giá trị khi kích hoạt chế độ phát hiện khoảng cách dài.

     Mẫu

     PS-47

     PS-47C

     PS-49

     PS-49C

     Loại

     Phản xạ giới hạn Đa công dụng Vệt tia nhỏ

     Phản xạ giới hạn Đa công dụng Khoảng cách phát hiện
     dài

     ngoại trừ Sê-ri PS-N Khoảng cách
     phát hiện
     (mm)

     TURBO

     FINE

     10 ±4 mm*1

     32 đến 53 *1

     32 m đến 53 *1

     Nguồn sáng

     Đèn LED màu đỏ

     Vật thể có thể phát hiện được

     Trong suốt và mờ dục

     Đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được

     ø0,03 mm
     Dây đồng đỏ*2

     ø0,1 mm
     Dây đồng đỏ*2

     Đường kính vệt

     ø8 mm
     Tại khoảng cách phát
     hiện 10 mm

     ø1,5 mm
     Tại khoảng cách phát
     hiện 50 mm

     Tính trễ (% khoảng cách phát hiện)

     ø0,03 mm
     Dây đồng đỏ

     Tối đa 6%

     Sê-ri PS-N Khoảng cách
     phát hiện
     (mm)

     MEGA

     10±4

     32 đến 53

     ULTRA

     SUPER

     TURBO

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc

     Ánh sáng môi trường xung quanh

     Đèn bóng tròn: Tối đa 4,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 5,000 lux

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -10 đến +60 °C (Không đóng băng)

     -10 đến +50 °C (Không đóng băng)

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Khối lượng

     Xấp xỉ 30 g (Bao gồm dây cáp)

     *1 Đối với các mẫu không có đặc điểm kỹ thuật, chỉ sử dụng chế độ FINE.
     *2 Với cảm biến phản xạ, đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được được quy định bởi khoảng cách phát hiện tối ưu và cài đặt độ nhạy.

     Mẫu

     PS-N11N

     PS-N12N

     PS-N11CN

     PS-N12CN

     PS-N10

     Loại

     Cáp

     Đầu nối M8

     Dây số 0

     Loại ngõ ra

     NPN

     -

     Thiết bị chính/Khối mở rộng

     Thiết bị chính

     Khối mở rộng

     Thiết bị chính

     Khối mở rộng

     Ngõ vào/ra

     Ngõ ra điều khiển

     1 ngõ ra

     1 ngõ ra

     Không*3

     Ngõ vào phụ

     1 ngõ vào

     Không

     1 ngõ vào

     Không

     Thời gian đáp ứng

     500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA)

     Lựa chọn ngõ ra

     BẬT-SÁNG/BẬT-TỐI (công tắc có thể lựa chọn)

     Chức năng bộ hẹn giờ

     Bộ hẹn giờ TẮT/TẮT-bộ hẹn giờ trễ/BẬT-bộ hẹn giờ trễ/bộ hẹn giờ một xung,
     Có thể lựa chọn thời gian bộ hẹn giờ: 1 ms đến 9999 ms, Sai số tối đa so với giá trị cài đặt: tối đa ±10%

     Ngõ ra điều khiển

     NPN cực thu để hở 30 V, (không mở rộng) cực đại 100 mA, (mở rộng) cực đại 20 mA,
     điện áp dư tối đa 1 V (khi dòng điện ngõ ra từ 10 mA trở xuống)/tối đa 2 V (khi dòng điện ngõ ra là 10 đến 100 mA)

     Ngõ vào phụ

     Thời gian ngõ vào từ 2 ms (BẬT)/20 ms (TẮT) trở lên*1

     Khối mở rộng

     Lên đến 16 khối (Có thể kết nối tổng cộng lên đến 17 khối bao gồm cả 1 thiết bị chính.)

     Mạch bảo vệ

     Bảo vệ cực tính ngược, bảo vệ quá dòng, Bộ chống sét hấp thụ

     Số lượng khối ngăn nhiễu

     4 cho TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA (Khi cài đặt DOUBLE, số lượng khối ngăn nhiễu sẽ được tăng gấp đôi)

     Kích thước vỏ

     Cao 32,6 mm × Rộng 9,8 mm × Dài 78,7 mm

     Định mức

     Điện áp nguồn

     24 VDC (điện áp vận hành 10 - 30 VDC (có độ gợn)), độ gợn (P-P) từ 10 % trở xuống, Loại 2 hoặc LPS

     Công suất
     tiêu thụ

     Bình thường: Từ 810 mW trở xuống (tại 30V: cực đại 28 mA tại 24 V, cực đại 34 mA tại 12 V)
     Chế độ tiết kiệm: Từ 700 mW trở xuống (tại 30V: cực đại 24 mA tại 24 V, cực đại 27 mA tại 12 V)
     Chế độ tiết kiệm tối đa: Từ 490 mW trở xuống (tại 30V: cực đại 17 mA tại 24 V, cực đại 20 mA tại 12 V)

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -20 đến +55 °C (Không đóng băng)*2

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Chống chịu rung

     10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ

     Chống chịu va đập

     500 m/s2, 3 lần theo các hướng X, Y, và Z

     Vật liệu

     Vỏ

     Thiết bị chính và vật liệu vỏ: Polycarbonate

     Cáp

     PVC

     Khối lượng

     Xấp xỉ 75 g

     Xấp xỉ 65 g

     Xấp xỉ 20 g

     *1 Thời gian ngõ vào là 25 ms (BẬT)/25 ms (TẮT) khi chọn thời gian hiệu chỉnh ngoại vi.
     *2 Nếu cùng lúc sử dụng nhiều khối, nhiệt độ môi trường xung quanh thay đổi theo các điều kiện dưới đây. Gắn các khối trên thanh ngang (DIN rail) vào giá lắp đặt và kiểm tra dòng điện ngõ ra phải từ 20 mA trở xuống cho mỗi khối.
     Thêm một hoặc hai khối được kết nối: -20 đến +55 °C; thêm 3 đến 10 khối được kết nối: -20 đến +50 °C; thêm 11 đến 16 khối được kết nối: -20 đến +45 °C.
     *3 Được tính là một ngõ ra khi thêm một khối giao tiếp Sê-ri NU.

     Mẫu

     PS-N11P

     PS-N12P

     PS-N11CP

     PS-N12CP

     Loại

     Cáp

     Đầu nối M8

     Loại ngõ ra

     PNP

     Thiết bị chính/Khối mở rộng

     Thiết bị chính

     Khối mở rộng

     Thiết bị chính

     Khối mở rộng

     Ngõ vào/ra

     Ngõ ra điều khiển

     1 ngõ ra

     1 ngõ ra

     Ngõ vào phụ

     1 ngõ vào

     Không

     1 ngõ vào

     Thời gian đáp ứng

     500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA)

     Lựa chọn ngõ ra

     BẬT-SÁNG/BẬT-TỐI (công tắc có thể lựa chọn)

     Chức năng bộ hẹn giờ

     Bộ hẹn giờ TẮT/TẮT-bộ hẹn giờ trễ/BẬT-bộ hẹn giờ trễ/bộ hẹn giờ một xung,
     Có thể lựa chọn thời gian bộ hẹn giờ: 1 ms đến 9999 ms, Sai số tối đa so với giá trị cài đặt: tối đa ±10%

     Ngõ ra điều khiển

     PNP cực thu để hở 30 V, (không mở rộng) cực đại 100 mA, (mở rộng) cực đại 20 mA,
     điện áp dư tối đa 1,2 V (khi dòng điện ngõ ra từ 10 mA trở xuống)/tối đa 2,2 V (khi dòng điện ngõ ra là 10 đến 100 mA)

     Ngõ vào phụ

     Thời gian ngõ vào từ 2 ms (BẬT)/20 ms (TẮT) trở lên*1

     Khối mở rộng

     Lên đến 16 khối (Có thể kết nối tổng cộng lên đến 17 khối bao gồm cả 1 thiết bị chính.)

     Mạch bảo vệ

     Bảo vệ cực tính ngược, bảo vệ quá dòng, Bộ chống sét hấp thụ

     Số lượng khối ngăn nhiễu

     4 cho TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA (Khi cài đặt DOUBLE, số lượng khối ngăn nhiễu sẽ được tăng gấp đôi)

     Kích thước vỏ

     Cao 32,6 mm × Rộng 9,8 mm × Dài 78,7 mm

     H32.6mm×W9.8mm×L78.7mm

     Định mức

     Điện áp nguồn

     24 VDC (điện áp vận hành 10 - 30 VDC (có độ gợn)), độ gợn (P-P) từ 10 % trở xuống, Loại 2 hoặc LPS

     Công suất
     tiêu thụ

     Bình thường: Từ 860 mW trở xuống (tại 30V: cực đại 30 mA tại 24 V, cực đại 35 mA tại 12 V)
     Chế độ tiết kiệm (TẤT CẢ): Từ 750 mW trở xuống (tại 30V: cực đại 26 mA tại 24 V, cực đại 28 mA tại 12 V)
     Chế độ tiết kiệm tối đa: Từ 540 mW trở xuống (tại 30V: cực đại 19 mA tại 24 V, cực đại 21 mA tại 12 V)

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -20 đến +55 °C (Không đóng băng)*2

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Chống chịu rung

     10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ

     Chống chịu va đập

     500 m/s2, 3 lần theo các hướng X, Y, và Z

     Vật liệu

     Vỏ

     Thiết bị chính và vật liệu vỏ: Polycarbonate

     Cáp

     PVC

     Khối lượng

     Xấp xỉ 75 g

     Xấp xỉ 65 g

     Xấp xỉ 20 g

     *1 Thời gian ngõ vào là 25 ms (BẬT)/25 ms (TẮT) khi chọn thời gian hiệu chỉnh ngoại vi.
     *2 Nếu cùng lúc sử dụng nhiều khối, nhiệt độ môi trường xung quanh thay đổi theo các điều kiện dưới đây. Gắn các khối trên thanh ngang (DIN rail) vào giá lắp đặt và kiểm tra dòng điện ngõ ra phải từ 20 mA trở xuống cho mỗi khối.
     Thêm một hoặc hai khối được kết nối: -20 đến +55 °C; thêm 3 đến 10 khối được kết nối: -20 đến +50 °C; thêm 11 đến 16 khối được kết nối: -20 đến +45 °C.

     • Trade Shows and Exhibitions
     • eNews Subscribe

     Đầu trang

     KEYENCE VIETNAM CO., LTD. Tầng 19, Tháp 1, Capital Place, Số 29 Đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
     Phone: +84-24-3772-5555
     E-mail: info@keyence.com.vn
     Tuyển dụng: Cơ hội nghề nghiệp

     Bộ cảm biến