Vỏ bảo vệ có tổng chiều dài là 672 mm PJ-B16

PJ-B16 - Vỏ bảo vệ có tổng chiều dài là 672 mm

Các mẫu khác