Giá lắp đặt có thể điều chỉnh B OP-88502

OP-88502 - Giá lắp đặt có thể điều chỉnh B

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88502

Hình thức

Giá lắp đặt có thể điều chỉnh A (Bao gồm vít hãm đầu cảm biến × 2)

Vật liệu

SUS316L Khác

Khối lượng

Xấp xỉ 20 g

Các mẫu khác