Giá lắp đặt phía sau OP-88500

OP-88500 - Giá lắp đặt phía sau

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88500

Hình thức

Giá lắp đặt phía sau (Bao gồm vít hãm đầu cảm biến × 2)

Vật liệu

SUS316L Khác

Khối lượng

Xấp xỉ 17 g

Các mẫu khác