Bộ cảm biến Laser kỹ thuật số

Sê-ri LV

Catalogue Tải Catalogue về

Models Bộ cảm biến Laser kỹ thuật số Sê-ri LV

Sản phẩm

LV-11 - Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN Ngưng

LV-11

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN

LV-11A - Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN Ngưng

LV-11A

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN

LV-20 - Khối khuếch đại, Khối mở rộng không dây Ngưng

LV-20

Khối khuếch đại, Khối mở rộng không dây

LV-20A - Khối khuếch đại, Khối mở rộng không dây Ngưng

LV-20A

Khối khuếch đại, Khối mở rộng không dây

LV-21 - Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN Ngưng

LV-21

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN

LV-21A - Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN

LV-21A

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN

LV-21AP - Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP

LV-21AP

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP

LV-21P - Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP Ngưng

LV-21P

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP

LV-22 - Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN Ngưng

LV-22

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN

LV-22A - Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN

LV-22A

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN

LV-22AP - Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP

LV-22AP

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP

LV-22P - Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP Ngưng

LV-22P

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP

LV-51M - Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN Ngưng

LV-51M

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN

LV-51MP - Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP Ngưng

LV-51MP

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP

LV-52 - Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN Ngưng

LV-52

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN

LV-52P - Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP Ngưng

LV-52P

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP

LV-H100 - Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại vùng, rộng 10 mm Ngưng

LV-H100

Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại vùng, rộng 10 mm

LV-H110 - Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại vùng, công suất cao, rộng 10 mm Ngưng

LV-H110

Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại vùng, công suất cao, rộng 10 mm

LV-H300 - Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại vùng, rộng 30 mm Ngưng

LV-H300

Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại vùng, rộng 30 mm

LV-H32 - Đầu cảm biến phản xạ, loại vệt, Vệt có thể thay đổi Ngưng

LV-H32

Đầu cảm biến phản xạ, loại vệt, Vệt có thể thay đổi

LV-H35 - Đầu cảm biến phản xạ, loại vệt, Cấu tạo đồng trục Ngưng

LV-H35

Đầu cảm biến phản xạ, loại vệt, Cấu tạo đồng trục

LV-H35F - Đầu cảm biến phản xạ, loại vệt, IP67

LV-H35F

Đầu cảm biến phản xạ, loại vệt, IP67

LV-H37 - Đầu cảm biến phản xạ, loại vệt, Vệt sắc nét khoảng f50 mm Ngưng

LV-H37

Đầu cảm biến phản xạ, loại vệt, Vệt sắc nét khoảng f50 mm

LV-H41 - Đầu cảm biến phản xạ, loại vùng, Khoảng cách dài Ngưng

LV-H41

Đầu cảm biến phản xạ, loại vùng, Khoảng cách dài

LV-H42 - Đầu cảm biến phản xạ, loại vùng, Khoảng cách dài Ngưng

LV-H42

Đầu cảm biến phản xạ, loại vùng, Khoảng cách dài

LV-H47 - Đầu cảm biến phản xạ, loại vùng, Vùng giới hạn

LV-H47

Đầu cảm biến phản xạ, loại vùng, Vùng giới hạn

LV-H51 - Đầu cảm biến phản xạ, loại vùng, 3 mắt Ngưng

LV-H51

Đầu cảm biến phản xạ, loại vùng, 3 mắt

LV-H52 - Đầu cảm biến phản xạ, loại vùng, 3 mắt Ngưng

LV-H52

Đầu cảm biến phản xạ, loại vùng, 3 mắt

LV-H62 - Đầu cảm biến phản xạ hồi quy, loại vệt, chuẩn Ngưng

LV-H62

Đầu cảm biến phản xạ hồi quy, loại vệt, chuẩn

LV-H62F - Đầu cảm biến phản xạ hồi quy, loại vệt, IP67

LV-H62F

Đầu cảm biến phản xạ hồi quy, loại vệt, IP67

LV-H64 - Đầu cảm biến phản xạ hồi quy, loại vùng, vùng khoảng cách dài

LV-H64

Đầu cảm biến phản xạ hồi quy, loại vùng, vùng khoảng cách dài

LV-H65 - Đầu cảm biến phản xạ hồi quy, loại vùng, vùng rộng

LV-H65

Đầu cảm biến phản xạ hồi quy, loại vùng, vùng rộng

LV-H67 - Đầu cảm biến phản xạ hồi quy, loại vệt, khoảng cách dài, lên đến 50 m

LV-H67

Đầu cảm biến phản xạ hồi quy, loại vệt, khoảng cách dài, lên đến 50 m

LV-B102 - Giá lắp đặt cho hướng xoay ngang

LV-B102

Giá lắp đặt cho hướng xoay ngang

LV-B302 - Giá lắp đặt cho hướng xoay ngang

LV-B302

Giá lắp đặt cho hướng xoay ngang