1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ cảm biến
  4. Bộ cảm biến laser
  5. Bộ cảm biến laser CMOS tích hợp
  6. Các mẫu
  7. Cáp đầu nối M8 3 chân hình chữ L 2 m PVC

Bộ cảm biến laser CMOS tích hợpSê-ri LR-Z

Cáp đầu nối M8 3 chân hình chữ L 2 m PVC

OP-87399

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi::
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến