Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Cáp đầu nối M8 thẳng 2 m PUR OP-85500

OP-85500 - Cáp đầu nối M8 thẳng 2 m PUR

Các mẫu khác