Giá lắp đặt loại L OP-88499

OP-88499 - Giá lắp đặt loại L

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88499

Hình thức

Giá lắp đặt loại L (Bao gồm vít hãm đầu cảm biến × 2)

Vật liệu

SUS316L Khác

Khối lượng

Xấp xỉ 9 g

Các mẫu khác