Giá lắp đặt tinh chỉnh LR-XB1

LR-XB1 - Giá lắp đặt tinh chỉnh

Thông số kỹ thuật

Mẫu

LR-XB1

Hình thức

Giá lắp đặt tinh chỉnh (Bao gồm vít hãm đầu cảm biến × 2 Vít khóa giá lắp đặt × 2/Đai ốc đĩa × 1)

Vật liệu

Mạ kẽm niken SUS304 PPS Khác

Khối lượng

Xấp xỉ 30 g

Các mẫu khác