Bộ cảm biến độ dịch chuyển Laser

Sê-ri LB

Mẫu này đã ngưng sản xuất.