Bộ cảm biến Laser Analog CMOS Sê-ri IA

Sê-ri IA - Bộ cảm biến Laser Analog CMOS

Đo với hiệu suất cao vượt trội, độ chính xác cao

ĐỀ NGHỊ

Sản phẩm thay thế

Cảm biến phân biệt laser với phát hiện cực kỳ ổn định

Sê-ri IL - Bộ cảm biến Laser Analog CMOS đa chức năng

  • Đầu cảm biến sắc nét IL-S
  • Được trang bị thuật toán độ siêu phân giải hàng đầu ngành công nghiệp
  • Khả năng lặp lại 1μm
  • Tuyến tính ±0,05% của F.S. [Cao nhất trong cùng loại]
  • Dải động (x1,5 triệu) [Cao nhất trong cùng loại]

Tải Catalogue về Sê-ri IL Bộ cảm biến Laser Analog CMOS đa chức năng Catalo