1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ cảm biến

Bộ cảm biến

Sản phẩm sử dụng cho các ứng dụng đa mục đích bao gồm sự hiện diện / thiếu vắng và sự khác biệt trong các bộ phận.

Các sản phẩm

Phát hiện sự hiện diện bằng nguồn ánh sáng LED.

Phát hiện hiệu suất cao, tốc độ cao với sợi quang được thiết kế để sử dụng trong các điều kiện môi trường đa dạng.

Đạt được phát hiện sự hiện diện tầm xa bằng việc sử dụng một chùm tia laser tập trung và rõ ràng.

Xác định rằng đối tượng mục tiêu nằm trong vị trí và dung sai được quy định. Dữ liệu đánh giá hoặc giá trị đo lường có thể xuất ra.

Phát hiện sự hiện diện của các mục tiêu là kim loại đen và kim loại màu.

Cung cấp cảm biến giám sát và điều khiển EtherNet/IP™, DeviceNet™, EtherCAT, hoặc mạng lưới CC-Link.

NGÀNH CÔNG NGHIỆP/ỨNG DỤNG

sc_industry_01

Tìm hiểu lợi ích từ các ứng dụng KEYENCE cho các sản phẩm tự động hóa công nghiệp khác nhau.

Trường hợp nghiên cứu

sc_casestudies_01

Tìm hiểu cách các doanh nghiệp và các chuyên gia đang sử dụng sản phẩm KEYENCE cho các giải pháp làm tăng giá trị.

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe