Mẫu phản xạ giới hạn của đầu sợi quang cảm biến dành cho màng Loại cáp dài chịu nhiệt độ cao FU-F38H

FU-F38H - Mẫu phản xạ giới hạn của đầu sợi quang cảm biến dành cho màng Loại cáp dài chịu nhiệt độ cao

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác