Mẫu phản xạ giới hạn của đầu sợi quang cảm biến dành cho màng Loại cáp dài chịu nhiệt độ cao FU-F38H

FU-F38H - Mẫu phản xạ giới hạn của đầu sợi quang cảm biến dành cho màng Loại cáp dài chịu nhiệt độ cao

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác