Mẫu phản xạ giới hạn của đầu sợi quang cảm biến dành cho màng Loại ngắn FU-F38

FU-F38 - Mẫu phản xạ giới hạn của đầu sợi quang cảm biến dành cho màng Loại ngắn

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác