Bộ cảm biến quang điện sợi quang

Sê-ri FS

Sản phẩm này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Cảm biến sợi quang kỹ thuật số - Sê-ri FS-N40

Bộ cảm biến quang điện sợi quang Sê-ri FS

Sê-ri FS - Bộ cảm biến quang điện sợi quang

Cảm biến sợi quang được sử dụng rộng rãi

ĐỀ NGHỊ

Sản phẩm thay thế

Trở về cảm biến đơn giản hóa

Sê-ri FS-N40 - Cảm biến sợi quang kỹ thuật số

  • Công suất TERA cao hơn bao giờ hết
  • Màn hình hiển thị OLED dễ đọc
  • Cải tiến trực quan: Đèn báo khối sợi quang

Tải Catalogue về Sê-ri FS-N40 Cảm biến sợi quang kỹ thuật số Catalo