Bộ cảm biến áp suất nhỏ gọn

Sê-ri AP-50

Catalogue Tải Catalogue về

Bộ cảm biến áp suất nhỏ gọn Sê-ri AP-50

Sê-ri AP-50 - Bộ cảm biến áp suất nhỏ gọn

Phát hiện áp suất của bất kỳ chất lỏng nào chẳng hạn như khí sương, nước, và dầu