Bộ cảm biến áp suất màn hình hiển thị kỹ thuật số hai màu

Sê-ri AP-30

Catalogue Tải Catalogue về

Bộ cảm biến áp suất màn hình hiển thị kỹ thuật số hai màu Sê-ri AP-30

Sê-ri AP-30 - Bộ cảm biến áp suất màn hình hiển thị kỹ thuật số hai màu

Cảm biến áp suất không khí kỹ thuật số Sê-ri AP-30 với màn hình hiển thị kỹ thuật số 2 màu độc đáo thay thế cho máy đo cơ khí thông thường.

ĐỀ NGHỊ

Sản phẩm thay thế

Cảm biến áp suất không khí kỹ thuật số Sê-ri AP-C30 với màn hình hiển thị kỹ thuật số 2 màu độc đáo thay thế máy đo cơ khí thông thường.