1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Cảm biến điều khiển quá trình

Cảm biến điều khiển quá trình

Giám sát các quá trình thiết bị bao gồm áp suất và lưu lượng.

Các sản phẩm

Giám sát áp suất của các ứng dụng khí và thủy lực.

Đạt được đo nhiệt độ không tiếp xúc tốc độ cao và tầm xa lên đến 2400 ° F.

Xử lý và lập điều kiện cho dữ liệu tương tự của bạn, sử dụng chức năng tính toán, lọc, và lưu giữ. Xử lý tốc độ cao với màn hình dễ đọc.

NGÀNH CÔNG NGHIỆP/ỨNG DỤNG

sc_industry_01

Tìm hiểu lợi ích từ các ứng dụng KEYENCE cho các sản phẩm tự động hóa công nghiệp khác nhau.

Trường hợp nghiên cứu

sc_casestudies_01

Tìm hiểu cách các doanh nghiệp và các chuyên gia đang sử dụng sản phẩm KEYENCE cho các giải pháp làm tăng giá trị.

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe