Thiết bị đầu cuối mã vạch cầm tay

Sê-ri BT-W300/W200

Catalogue Tải Catalogue về

Giao tiếp, loại LAN khối sạc pin BT-WUC8L

BT-WUC8L - Giao tiếp, loại LAN khối sạc pin

Các mẫu khác