Máy phân tích nguyên tố bằng laser

Sê-ri EA-300

Catalogue Tải Catalogue về

Gá cho ống kính OP-88659

OP-88659 - Gá cho ống kính

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác