Kính hiển vi kỹ thuật số

Sê-ri VHX-F

Catalogue Tải Catalogue về

Kính hiển vi kỹ thuật số Sê-ri VHX-F

Sê-ri VHX-F - Kính hiển vi kỹ thuật số

Gia tăng cảm nhận khi Xem, Chụp Ảnh và Đo Đạc. Dễ sử dụng. Kính hiển vi cơ bản. | VHX-970F

ĐỀ NGHỊ

Sản phẩm thay thế

Kính Hiển Vi Có Độ Chính Xác Cao 4K Đầu Tiên Trên Thế Giới

Sê-ri VHX-7000 - Kính Hiển Vi Kỹ Thuật Số

  • Trực quan hóa kết cấu chưa từng thấy trước đó bằng kính hiển vi quang học
  • Quan sát dễ dàng và trực quan
  • Hệ thống hoàn toàn tự động, bạn có thể hoàn toàn điều khiển một cách dễ dàng

Tải Catalogue về Sê-ri VHX-7000 Kính Hiển Vi Kỹ Thuật Số Catalo