Kính hiển vi kỹ thuật số

Sê-ri VHX-700F

Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Vạch chia độ bệ A VHX OP-87656

OP-87656 - Vạch chia độ bệ A VHX

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Các mẫu khác