Kính hiển vi kỹ thuật số

Sê-ri VHX-700F

Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Khối cơ bản đèn 3 bóng dành cho VH-Z100 OP-87270

OP-87270 - Khối cơ bản đèn 3 bóng dành cho VH-Z100

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Các mẫu khác