1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Kính hiển vi
  4. Các kính hiển vi kỹ thuật số
  5. Kính Hiển Vi Kỹ Thuật Số
  6. Các mẫu
  7. Phụ tùng chiếu sáng có thể thay đổi dành cho VH-Z150

Kính Hiển Vi Kỹ Thuật SốSê-ri VHX-7000

Phụ tùng chiếu sáng có thể thay đổi dành cho VH-Z150

VH-K150

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi::

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

VH-K150

Loại

Bộ nguồn chiếu sáng có thể điều chỉnh

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Kính hiển vi