Kính Hiển Vi Kỹ Thuật Số

Sê-ri VHX-7000

Catalogue Tải Catalogue về

Models Kính Hiển Vi Kỹ Thuật Số Sê-ri VHX-7000

Sản phẩm

VHX-S650E - Hệ thống quan sát góc tự do (XYZ có gắn động cơ)

VHX-S650E

Hệ thống quan sát góc tự do (XYZ có gắn động cơ)

VHX-S660E - Hệ thống quan sát góc tự do lớn (XYZ có gắn động cơ)

VHX-S660E

Hệ thống quan sát góc tự do lớn (XYZ có gắn động cơ)

VHX-S750E - Hệ thống quan sát góc tự do (đế có gắn động cơ XYZ, tiêu cự có gắn động cơ Z)

VHX-S750E

Hệ thống quan sát góc tự do (đế có gắn động cơ XYZ, tiêu cự có gắn động cơ Z)

VHX-S770E - Hệ thống quan sát góc tự do lớn (đế có gắn động cơ XYZ, tiêu cự có gắn động cơ Z)

VHX-S770E

Hệ thống quan sát góc tự do lớn (đế có gắn động cơ XYZ, tiêu cự có gắn động cơ Z)

VHX-7100 - Đầu đo được tích hợp hoàn toàn

VHX-7100

Đầu đo được tích hợp hoàn toàn

VH-Z00R - Ống kính thu phóng phạm vi hẹp hiệu suất cao (0,1 x đến 50 x)

VH-Z00R

Ống kính thu phóng phạm vi hẹp hiệu suất cao (0,1 x đến 50 x)

VH-Z00T - Ống kính thu phóng phạm vi hẹp hiệu suất cao (0,1 x đến 50 x)

VH-Z00T

Ống kính thu phóng phạm vi hẹp hiệu suất cao (0,1 x đến 50 x)

VH-Z100R - Ống kính thu phóng phạm vi rộng (100 x đến 1000 x)

VH-Z100R

Ống kính thu phóng phạm vi rộng (100 x đến 1000 x)

VH-Z100T - Ống kính thu phóng phạm vi rộng (100 x đến 1000 x)

VH-Z100T

Ống kính thu phóng phạm vi rộng (100 x đến 1000 x)

VH-Z100UR - Ống kính thu phóng universal (100 x đến 1000 x) Ngưng

VH-Z100UR

Ống kính thu phóng universal (100 x đến 1000 x)

VH-Z100UT - Ống kính thu phóng universal (100 x đến 1000 x)

VH-Z100UT

Ống kính thu phóng universal (100 x đến 1000 x)

VH-Z150 - Ống kính thu phóng phạm vi trung bình (150 x đến 800 x) Ngưng

VH-Z150

Ống kính thu phóng phạm vi trung bình (150 x đến 800 x)

VH-Z20R - Ống kính siêu nhỏ, thu phóng hiệu suất cao (20 x đến 200 x)

VH-Z20R

Ống kính siêu nhỏ, thu phóng hiệu suất cao (20 x đến 200 x)

VH-Z20T - Ống kính siêu nhỏ, thu phóng hiệu suất cao (20 x đến 200 x)

VH-Z20T

Ống kính siêu nhỏ, thu phóng hiệu suất cao (20 x đến 200 x)

VH-Z20UR - Ống kính thu phóng universal (20 x đến 200 x) Ngưng

VH-Z20UR

Ống kính thu phóng universal (20 x đến 200 x)

VH-Z20UT - Ống kính thu phóng universal (20 x đến 200 x)

VH-Z20UT

Ống kính thu phóng universal (20 x đến 200 x)

VH-Z250R - Ống kính thu phóng độ phóng đại cao ánh sáng kép (250 x đến 2500 x)

VH-Z250R

Ống kính thu phóng độ phóng đại cao ánh sáng kép (250 x đến 2500 x)

VH-Z250T - Ống kính thu phóng độ phóng đại cao ánh sáng kép (250 x đến 2500 x)

VH-Z250T

Ống kính thu phóng độ phóng đại cao ánh sáng kép (250 x đến 2500 x)

VH-Z500R - Ống kính thu phóng độ phân giải cao (500 x đến 5000 x)

VH-Z500R

Ống kính thu phóng độ phân giải cao (500 x đến 5000 x)

VH-Z500T - Ống kính thu phóng độ phân giải cao (500 x đến 5000 x)

VH-Z500T

Ống kính thu phóng độ phân giải cao (500 x đến 5000 x)

VH-Z50L - Ống kính thu phóng hiệu suất cao, khoảng cách tiêu cự dài (50 x đến 500 x)

VH-Z50L

Ống kính thu phóng hiệu suất cao, khoảng cách tiêu cự dài (50 x đến 500 x)

VH-Z50T - Ống kính thu phóng hiệu suất cao, khoảng cách tiêu cự dài (50 x đến 500 x)

VH-Z50T

Ống kính thu phóng hiệu suất cao, khoảng cách tiêu cự dài (50 x đến 500 x)

VHX-E100 - Ống kính có độ phóng đại trung bình, độ phân giải cao (100x đến 500x)

VHX-E100

Ống kính có độ phóng đại trung bình, độ phân giải cao (100x đến 500x)

VHX-E20 - Ống kính có độ phóng đại thấp, độ phân giải cao (20x đến 100x)

VHX-E20

Ống kính có độ phóng đại thấp, độ phân giải cao (20x đến 100x)

VHX-E2500 - Ống kính có độ phóng đại cao nhất, độ phân giải cao (2500x đến 6000x)

VHX-E2500

Ống kính có độ phóng đại cao nhất, độ phân giải cao (2500x đến 6000x)

VHX-E500 - Ống kính có độ phóng đại cao, độ phân giải cao (500x đến 2500x)

VHX-E500

Ống kính có độ phóng đại cao, độ phân giải cao (500x đến 2500x)

VH-F - Phụ tùng ống nội soi sợi quang học

VH-F

Phụ tùng ống nội soi sợi quang học

VH-F61 - Ống nội soi sợi quang học Ngưng

VH-F61

Ống nội soi sợi quang học

VH-K150 - Phụ tùng chiếu sáng có thể thay đổi dành cho VH-Z150 Ngưng

VH-K150

Phụ tùng chiếu sáng có thể thay đổi dành cho VH-Z150

VH-S300 - Hệ thống quan sát góc tự do (Điều chỉnh bằng tay)

VH-S300

Hệ thống quan sát góc tự do (Điều chỉnh bằng tay)