Kính hiển vi kỹ thuật số

Sê-ri VHX-6000

Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Ống kính thu phóng độ phân giải cao (500 x đến 5000 x) - VH-Z500T

Ống kính thu phóng độ phân giải cao (500 x đến 5000 x) VH-Z500R

VH-Z500R - Ống kính thu phóng độ phân giải cao (500 x đến 5000 x)

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Thông số kỹ thuật

Mẫu

VH-Z500R

Độ phóng đại

500 x, 1000 x, 2000 x, 3000 x, 5000 x*1

Trường quan sát

Ngang

500 x: 610 µm
1000 x: 305 µm
2000 x: 152 µm
3000 x: 102 µm
5000 x: 61 µm

Dọc

500 x: 457 µm
1000 x: 229 µm
2000 x: 114 µm
3000 x: 76 µm
5000 x: 46 µm

Chéo

500 x: 762 µm
1000 x: 381 µm
2000 x: 191 µm
3000 x: 127 µm
5000 x: 76 µm

Khoảng cách đo được

4,4 mm

*1 Phóng đại trên màn hình quan sát 15 inch.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác