Kính hiển vi kỹ thuật số

Sê-ri VHX-6000

Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Ống kính thu phóng độ phóng đại cao ánh sáng kép (250 x đến 2500 x) VH-Z250R

VH-Z250R - Ống kính thu phóng độ phóng đại cao ánh sáng kép (250 x đến 2500 x)

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Thông số kỹ thuật

Mẫu

VH-Z250R

Độ phóng đại

250 x, 300 x, 500 x, 1000 x, 1500 x, 2000 x, 2500 x*1

Trường quan sát

Ngang

250 x: 1,22 mm
300 x: 1,02 mm
500 x: 0,61 mm
1000 x: 0,31 mm
1500 x: 0,2 mm
2000 x: 0,15 mm
2500 x: 0,12 mm

Dọc

250 x: 0,92 mm
300 x: 0,76 mm
500 x: 0,46 mm
1000 x: 0,23 mm
1500 x: 0,15 mm
2000 x: 0,11 mm
2500 x: 0,09 mm

Chéo

250 x: 1,52 mm
300 x: 1,27 mm
500 x: 0,76 mm
1000 x: 0,38 mm
1500 x: 0,25 mm
2000 x: 0,19 mm
2500 x: 0,15 mm

Khoảng cách đo được

6,5 mm

*1 Khi được hiển thị trên màn hình 15 inch tiêu chuẩn.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác