Kính hiển vi kỹ thuật số

Sê-ri VHX-6000

Ống kính siêu nhỏ, thu phóng hiệu suất cao (20 x đến 200 x) VH-Z20T

VH-Z20T - Ống kính siêu nhỏ, thu phóng hiệu suất cao (20 x đến 200 x)

Thông số kỹ thuật

Mẫu

VH-Z20T

Độ phóng đại

20 x, 30 x, 50 x, 100 x, 150 x, 200 x*1

Trường quan sát

Ngang

20 x: 15,24 mm
30 x: 10,16 mm
50 x: 6,10 mm
100 x: 3,05 mm
150 x: 2,03 mm
200 x: 1,52 mm

Dọc

20 x: 11,40 mm
30 x: 7,60 mm
50 x: 4,56 mm
100 x: 2,28 mm
150 x: 1,52 mm
200 x: 1.14 mm

Chéo

20 x: 19,05 mm
30 x: 12,70 mm
50 x: 7,62 mm
100 x: 3,81 mm
150 x: 2,54 mm
200 x: 1,91 mm

Độ sâu trường

20 x: 34 mm
30 x: 15,5 mm
50 x: 6,0 mm
100 x: 1,6 mm
150 x: 0,74 mm
200 x: 0,44 mm*2

Khoảng cách đo được

25,5 mm

*1 Phóng đại trên màn hình quan sát 15 inch.
*2 Giá trị khi ống kính được thiết lập với độ ưu tiên cho độ sâu trường. Độ sâu trường thay đổi tùy theo cài đặt của vòng màn chắn kiểu đồng tử.

Các mẫu khác