1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Kính hiển vi
  4. Các kính hiển vi kỹ thuật số
  5. Kính hiển vi kỹ thuật số
  6. Các mẫu
  7. Gắn kèm ống kính nòng thực

Kính hiển vi kỹ thuật sốSê-ri VHX-6000

Gắn kèm ống kính nòng thực

VH-BA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

VH-BA

Ống kinh được hỗ trợ

VH-B18, VH-B27, VH-B40, VH-B55, VH-B100

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Kính hiển vi