Kính hiển vi kỹ thuật số

Sê-ri VHX-2000

Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Khối đo tự động 3D (Bộ điều khiển) VHX-S15CE

VHX-S15CE - Khối đo tự động 3D (Bộ điều khiển)

  • Khắc CE
  • CSA

Các mẫu khác