Kính hiển vi kỹ thuật số

Sê-ri VHX-2000

Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Ống kính thu phóng hiệu suất cao, khoảng cách tiêu cự dài (50 x đến 500 x) VH-Z50L

VH-Z50L - Ống kính thu phóng hiệu suất cao, khoảng cách tiêu cự dài (50 x đến 500 x)

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Thông số kỹ thuật

Mẫu

VH-Z50L

Độ phóng đại

50×、100×、200×、300×、400×、500×*1

Trường quan sát

Ngang

6,09 mm (50x)
3,05 mm (100x)
1,53 mm (200x)
1,02 mm (300x)
0,76 mm (400x)
0,61 mm (500x)*1

Dọc

4,57 mm (50x)
2,28 mm (100x)
1,14 mm (200x)
0,76 mm (300x)
0,57 mm (400x)
0,46 mm (500x)*1

Chéo

7,62 mm (50x)
3,81 mm (100x)
1,90 mm (200x)
1,27 mm (300x)
0,95 mm (400x)
0,76 mm (500x)*1

Khoảng cách đo được

85 mm*1

*1 Phóng đại trên màn hình 15 inch.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác