1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Kính hiển vi
  4. Các kính hiển vi kỹ thuật số
  5. Ống kính (dành cho Kính hiển vi kỹ thuật số)
  6. Các mẫu
  7. Ống kính thu phóng hiệu suất cao, khoảng cách tiêu cự dài (50 x đến 500 x)

Ống kính (dành cho Kính hiển vi kỹ thuật số)Sê-ri VH lens

Ống kính thu phóng hiệu suất cao, khoảng cách tiêu cự dài (50 x đến 500 x)

VH-Z50L

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

VH-Z50L

Độ phóng đại

50×、100×、200×、300×、400×、500×*1

Trường quan sát

Ngang

6,09 mm (50x)
3,05 mm (100x)
1,53 mm (200x)
1,02 mm (300x)
0,76 mm (400x)
0,61 mm (500x)*1

Dọc

4,57 mm (50x)
2,28 mm (100x)
1,14 mm (200x)
0,76 mm (300x)
0,57 mm (400x)
0,46 mm (500x)*1

Chéo

7,62 mm (50x)
3,81 mm (100x)
1,90 mm (200x)
1,27 mm (300x)
0,95 mm (400x)
0,76 mm (500x)*1

Khoảng cách đo được

85 mm*1

*1 Phóng đại trên màn hình 15 inch.

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Kính hiển vi